Counseling

Met counseling wil ik kinderen, jongeren, ouders, gezinnen, leerkrachten, begeleiders, opvoeders en anderen de ruimte bieden om

  • echt gehoord te worden
  • gevoelens te uiten
  • verbinding te maken met de onderliggende behoeften
  • pijnlijke ervaringen en gevoelens een plaats te geven en te verwerken
  • te komen tot alternatieve manieren om adequater met de huidige situatie om te gaan

Ik werk steeds cliënt-centered. De beleving van je kind en van jouw staan dus centraal in de begeleiding. Zo is de counseling helemaal afgestemd op jouw noden en jouw tempo. Het counselingproces vindt steeds plaats binnen een veilig kader waar jij en je kind helemaal zichzelf mogen zijn. Alle gevoelens, gedachten, verhalen en belevingen zijn welkom en betekenisvol. Want die veiligheid is essentieel om verandering mogelijk te maken.

Ik vertrek van wat er leeft bij jouw of bij je kind, wat jij of je kind zelf belangrijk vindt en nodig acht. Vervolgens volg ik de route die jij of je kind opgaat. Ik ben hierbij een steun om door woelige emotionele zeeën te varen en een veilige haven om op te laden en tot rust te komen. Soms houdt ik een spiegel voor om het bewustzijn te vergroten van de eigen beleving. Onderweg biedt ik mogelijkheden aan om verdere stappen te zetten binnen de counseling en om alternatieven uit te proberen in het dagelijkse leven. Jij of je kind hebben steeds de vrije keuze om hier al dan niet op in te gaan. Enkel als je er zelf voor kiest en vertrouwen in hebt kan er duurzame verandering ontstaan.

Met Kind in Vertrouwen biedt ik onderstaande vormen van counseling aan:

Spelcounseling

Spel is de taal van het kind. Met behulp van de therapeut kan het kind in het spel de moeilijkheden waarmee het zit uiten, verwerken en alternatieve gedragingen uitproberen.

Voor kinderen die last hebben van een sociaal-emotioneel probleem, zoals angst, stress, weinig zelfvertrouwen, verlieservaring, pestproblematiek, gedragsmoeilijkheden, sociaal teruggetrokken, …

Empathische begeleiding jongeren

Voel je je niet goed in je vel? Worstel je met pijnlijke gevoelens? Wordt je gepest? Ervaar je conflict of stress op school, thuis, bij leeftijdsgenoten of elders? Zit je met een moeilijke keuze? Heb je spijt van iets wat je gedaan hebt? Of zit je nog met iets anders?

Bij empathische begeleiding krijg je de ruimte om jouw verhaal te vertellen en wordt er echt naar je geluisterd. Op een manier die bij jouw past gaan we op zoek naar wat jij nodig hebt en wat de mogelijkheden zijn.

Ouderbegeleiding – opvoedingsondersteuning

De ouderbegeleiding vertrekt van waar jij mee
zit, waar jij in vastloopt. Eerst gaan we
uitdiepen waar de moeilijkheden zitten en wat
er voor jouw belangrijk is. Zodat je helderheid,
inzicht en opluchting ervaart. Vervolgens
volgen we 2 sporen. Enerzijds verder uitdiepen,
een plaats geven en verwerken van alles wat
erin je leeft als ouder. Dit creëert meer
innerlijke rust en vertrouwen om er als stabiele
ouder te staan. Het 2de spoor is op zoek gaan
naar concrete acties en vaardigheden die je kan
toepassen in de dagdagelijkse
opvoedingspraktijk. Deze zijn afgestemd op
wat jij nodig en haalbaar acht. In de
ouderbegeleiding kun je die vaardigheden reeds
oefenen. Beide sporen kunnen aan bod komen,
jij bepaalt waar de focus ligt.

Gezinsbegeleiding

Spelcounseling, ouderbegeleiding en empathische begleiding stemmen we op elkaar af en deze versterken elkaar. Daarnaast kan er ook gekozen worden om met ouder en kind of met het hele gezin naar de begeleiding te komen. Dit om onderlinge relaties te versterken en om meer verbinding en harmonie te creëren in het gezin. Afhankelijk van de noden maken we gebruik van gesprek, spel, bemiddeling of oefeningen.

Empathische begeleiding volwassenen

Zit je met pijnlijke gevoelens, een onopgelost conflict, een moeilijke situatie of wil je meer leven vanuit innerlijke kracht?

Empathie is een speciale manier van luisteren zonder te oordelen. Je ontdekt de diepere lagen die onder je ervaring en gedachten zitten. Zo kan empathie in de eerste plaats opluchten en je meer innerlijke rust en ruimte geven. Mogelijks zorgt de empathische begeleiding voor nieuwe inzichten en concrete ideeën om uit te proberen.