Gezinsbegeleiding

Spelcounseling, ouderbegeleiding en empathische begeleiding stemmen we op elkaar af en deze versterken elkaar. Daarnaast kan er ook gekozen worden om met ouder en kind of met het hele gezin naar de begeleiding te komen. Dit om de onderlinge relaties te versterken en om meer verbinding en harmonie te creëren in het gezin. Afhankelijk van de noden maken we gebruik van gesprek, spel, bemiddeling of oefeningen.

Praktisch: De duur van de sessies, het aantal sessies en de werkvorm passen we aan aan de specifieke noden van het gezin. Gezinsbegeleiding kan zowel bij mij als bij het gezin plaats hebben, wederop afhankelijk van de noden van het gezin.

Prijs: 50 euro per uur. Cash te betalen of via mobile banking app.