Over Kind in Vertrouwen

Mensen, jong en oud, die zich goed in hun vel voelen en die leven vanuit hun innerlijke drive, hebben de kracht om hun vol potentieel tot uiting te laten komen. Deze mensen genieten van het leven en staan stabiel en bewust in het leven. Belangrijk hierbij is dat mensen de ruimte en veiligheid ervaren om helemaal zichzelf te mogen zijn, want dan komt de unieke persoon in al zijn aspecten volop tot leven.

  • Verbinding: Verbinding ontstaat wanneer er de veilige ruimte is om authentiek te tonen wie je bent en dat die eerlijke uitingen liefdevol ontvangen worden. Dit houdt in dat alle aspecten van het leven welkom zijn. Zowel pijnlijke gevoelens als gevoelens van blijdschap en trots. Zowel rouwen als vieren. Zowel conflict als harmonie. Zowel negatieve gedachten als knotsgekke ideeën. Juist doordat alles er kan en mag zijn, kan het een plaats krijgen en komen mensen in contact met wat er belangrijk is voor hen. In verbinding met de behoeften is er creativiteit om meer en meer te leven vanuit intrinsieke motivatie en in veilige, warme relaties met zichzelf en anderen. Die verbinding heeft 3 zijden die onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Ten eerste contact maken met wat erin zichzelf leeft. Ten tweede durven gaan staan voor de eigen behoeften, persoonlijke grenzen, voor wat er voor jouw belangrijk is. Dit vanuit het hart. Ten derde open staan voor wat er leeft in de ander.
  • Vertrouwen: Wat je nog gaat tegenkomen op je levenspad blijft een verrassing. Wat het effect zal zijn van je keuzes is onzeker. Hierbij biedt vertrouwen een steun om het leven tegemoet te treden. Vertrouwen in het leven, in zichzelf en zijn eigen keuzes en mogelijkheden. Vertrouwen in de ander. En om te kunnen verbinden met de ander is er vertrouwen nodig in de relatie met de ander.

Kind in Vertrouwen wenst dat kinderen al van jongs kunnen opgroeien in een omgeving van verbinding en vertrouwen. Dit houdt in dat de omringende volwassenen kinderen en jongeren de ruimte geven om zichzelf te mogen zijn. Hiervoor is het nodig dat deze volwassenen zelf vanuit verbinding en vertrouwen in het leven staan. Dit vraagt geen perfectie van deze volwassen. Perfectie is onrealistisch en onwenselijk. Verbinding houdt authenticiteit in, dat het volledige spectrum van het leven er mag zijn, dus ook conflict, angst en dingen anders doen dan je graag zou willen. De uitdaging ligt erin om bewust en eerlijk om te gaan met deze momenten en opnieuw te kiezen voor verbinding en vertrouwen. Hierdoor kunnen de wonden helen en groeit de relatie verder.

Kind in Vertrouwen bouwt mee aan een wereld waar harmonieuze, warme, en oprechte relaties groeien tussen ouders en kinderen, tussen leerkrachten en leerlingen en tussen opvoedingsprofessionals en kinderen. Relaties waar iedereen zichzelf kan en mag zijn, waar alle gevoelens en behoeften welkom zijn. Waar volwassenen respectvol gaan staan voor hun eigen behoeften en tevens echt rekening houden met kinderen zonder over hun heen te laten lopen. Relaties waar ouders, opvoeders en leerkrachten vertrouwen hebben in zichzelf, hun opvoedingsvaardigheden en kinderen. En waar kinderen met vertrouwen hun eigen levensweg bewandelen.