Stijn De Neve

Omgaan met kinderen

Ik werk al 15 jaar met veel enthousiasme met kinderen in diverse settings o.a. in de scouts, op het speelplein, opvang baby’s en peuters, in de buitenschoolse kinderopvang en in democratisch onderwijs. Al snel begon ik mijzelf mijn eerste levensvraag te stellen: “Hoe kan ik met kinderen omgaan zodat kinderen volledig tot hun recht komen?”

Onderwijs

Gedurende de opleiding kleuteronderwijs ontstond mijn tweede levensvraag: “Hoe ziet onderwijs eruit waarbij kinderen zichzelf kunnen zijn en hun mogelijkheden volop tot ontplooiing komen?” Meer dan een jaar heb ik elke dag nagedacht over een antwoord op deze vraag. Vervolgens las ik op het internet over democratisch onderwijs. Tot mijn verbazing sloot mijn antwoord hier naadloos op aan. In 2010 heb ik de democratische school, Sudbury School Gent, mee opgericht en daar enkele jaren gewerkt. Daarnaast ga ik jaarlijks naar de EUDEC (European Democratic Education Community) conferentie en heb ik diverse democratische scholen in Europa bezocht of er gewerkt. Ondertussen blijft mijn antwoord op mijn tweede levensvraag verder groeien.

Geweldloze communicatie

Sinds 2009 verrijkt geweldloze communicatie mijn leven. Verbindende communicatie geeft me zicht op wat erin mezelf leeft en wat er in de ander leeft, om zo te komen tot oplossingen die verrijkend zijn voor iedereen. Dagelijks ervaar ik de waarde hiervan voor mezelf en in relatie met kinderen en volwassenen. Ik blijf mij hierin verdiepen door intense trainingen te volgen, mee te doen met oefengroepen, boeken te lezen en door het dagelijks te gebruiken.

Spelen

Verder intrigeert het thema “spelen” me. Naast dat ik zelf graag speel, heb ik me verdiept in wat spelen is en hoe spel bijdraagt aan leren, sociale relaties en emotionele verwerking. Vanuit deze interesse heb ik tevens de opleiding cliënt-centered spelcounseling gevolgd om kinderen met sociaal-emotionele moeilijkheden te ondersteunen.

Ondersteunen van ouders, leerkrachten, opvoeders en kindbegeleiders

Als je met kinderen werkt, dan kom je dagelijks in contact met ouders. Kinderen groeien namelijk op in een gezin. Daarom zijn gezinnen en vooral de ouder-kindrelatie me enorm gaan boeien. Vanuit deze interesse volgde ik de opleiding gezinswetenschappen. Aansluitend begon het te kriebelen om ouders, leerkrachten, opvoeders en kindbegeleiders te ondersteunen om met kinderen om te gaan en mijn inzichten en ervaringen te delen. Hieruit is Kind in Vertrouwen gegroeid.