Kind in Vertrouwen

Omgaan met kinderen vanuit verbinding en vertrouwen

Workshops, trainings en opleidingen

Ben je een ouder, pleegouder, adoptieouder, plusouder, grootouder of … ? Of werk je in het onderwijs, de kinderopvang, jeugdzorg, jeugdwerk, opvoedingsondersteuning of … ?

Wil je graag meer verbinding, harmonie en afstemming in je gezin, op school of in de opvang? Zou je de relatie met je kind(eren) willen versterken? Zoek je duurzame antwoorden op je opvoedingsvragen? Of heb je nood aan ondersteuning om om te gaan met de uitdagingen in je leven?

Wil je graag groeien in je omgang met kinderen en jongeren? Waarbij je tegemoet wil komen aan de noden van kinderen en tegelijkertijd je eigen grenzen en behoeften bewaken?

Bij Kind in Vertrouwen kan je terecht voor workshops & trainingen om een authentieke relatie te bouwen met kinderen en jongeren gebaseerd op verbinding, vertrouwen en gelijkwaardigheid.

Begeleiding voor kinderen, jongeren, ouders en gezinnen

Tevens biedt Kind in Vertrouwen ouderbegeleiding, gezinsbegeleiding en empathische begeleiding aan helemaal afgestemd op wat jij ervaart, belangrijk vindt en nodig hebt. Met de kracht van empathie en zonder te oordelen ondersteunt Stijn jouw.

Ook kinderen en jongeren kunnen bij Kind in Vertrouwen terecht.

Voelt je kind zich niet goed in zijn vel? Worstelt je kind met pijnlijke gevoelens? Wordt je kind gepest? Ervaart je kind conflict of stress op school, bij leeftijdsgenoten, thuis of elders? Of speelt er nog iets anders?

Dan is je kind welkom voor spelcounseling of empathische begeleiding. Hierbij vertrekt Stijn van wat er bij het kind leeft, om vervolgens emoties te uiten, dit verder uit te diepen, en op zoek te gaan naar haalbare manieren om adequater om te gaan met de situatie. Het kind of de jongere mag zich uitdrukken op de manier die hem het beste past, via spel, woorden of creatief.

Stijn werkt op basis van

  • Verbindende communicatie (ook geweldloze communicatie genoemd)
  • Aware Parenting en afgestemd opvoeden
  • Kracht van Spel
  • en Vertrouwen