Kind in Vertrouwen

Omgaan met kinderen vanuit vertrouwen, verbinding, respect en gelijkwaardigheid

Visie

Kinderen worden geboren in een wereld die nieuw voor hen is. Gelukkig hebben kinderen van nature een enorme nieuwsgierigheid en drang om te leren. Kinderen maken een enorm groeiproces door. Toch zijn kinderen reeds van voor de geboorte volwaardige mensen, aangezien elk kind reeds een uniek persoon is met gevoelens en behoeften.

Als een kind ervaart dat hij er helemaal mag zijn zoals hij is, dan komt de unieke persoon van het kind het best tot uiting. Het kind nu en de toekomstige volwassene gaat dan tevreden door het leven met een positief zelfbeeld, zelfaanvaarding en een goeie dosis zelfvertrouwen. Het gevoel van het kind er helemaal te mogen zijn kan groeien door:

  • Vertrouwen in de mogelijkheden en keuzes van het kind. Hierdoor vertrouwt het kind zichzelf en treedt hij de wereld vol vertrouwen tegemoet.
  • Verbinding tussen kind en volwassene. Als de volwassene in verbinding is met wat er in hem leeft, dan kan hij verbinding maken met wat er leeft in het kind. Verbinding schept ruimte om keuzes te maken die tegemoet komen aan de behoeften van zowel kind als volwassene. Hierdoor ervaart het kind een warme relatie met de volwassene en kan het kind zelf vanuit verbinding tegemoet treden met anderen.
  • Respect voor de hele persoon van het kind, met al zijn gevoelens, behoeften, gedragingen, mogelijkheden, beperkingen, keuzes en voorkeuren. Zodat het kind zichzelf aanvaard en respectvol omgaat met anderen.
  • Gelijkwaardigheid tussen kind en volwassene. Dit houdt in dat de volwassene evenveel belang hecht aan zijn eigen behoeften als aan de behoeften van het kind. Hierdoor ervaart het kind zichzelf als een volwaardig mens en kan het kind anderen vanuit gelijkwaardigheid tegemoet treden.

De relatie tussen volwassene en kind is een relatie tussen mensen. In zo'n intermenselijke relatie zijn er soms conflicten, kunnen er harde woorden vallen, doet of zegt het kind of volwassene soms iets, waar hij later spijt van heeft, kan een goede intentie helemaal anders uitdraaien. Heftige emoties kunnen er voor zorgen dat we enkel gefocust zijn op wat we zelf willen en daarbij de behoeften van de ander volledig negeren. Al deze moeilijkheden horen bij een normale intermenselijke relatie. De uitdaging ligt erin om bewust te worden van deze momenten en om telkens opnieuw te kiezen voor vertrouwen, verbinding, respect en gelijkwaardigheid. Hierdoor kunnen de wonden helen en groeit de relatie verder.

Kind in Vertrouwen kiest ervoor om ook met volwassenen om te gaan vanuit vertrouwen, verbinding, respect en gelijkwaardigheid. Zodat ook volwassenen kunnen ervaren dat ze er helemaal mogen zijn. Bovendien, hoe groter je eigen gevoel er te mogen zijn, hoe eenvoudiger het wordt om ook zo met anderen om te gaan.

Aanbod

Stijn ondersteunt (toekomstige) ouders, leerkrachten, opvoeders en kindbegeleiders om vanuit vertrouwen, verbinding, respect en gelijkwaardigheid met kinderen en jongeren om te gaan. Enerzijds door de innerlijke basis van zelfvertrouwen, zelfverbinding en een positief zelfbeeld bij ouders en opvoeders te doen groeien. Anderzijds door het aanbrengen van kennis en het oefenen van vaardigheden.

Tevens begeleidt Stijn gezinnen, kinderen, ouders en opvoeders om hun zelfbeeld, zelfvertrouwen en de onderlinge relaties te verstevigen. Empathie vormt hierbij steeds de basis. Bij kinderen gebruikt Stijn meestal spel als methodiek.

Trainingen, workshops en lezingen

De trainingen, workshops en lezingen organiseer ik in eigen beheer of kan ik aanbieden in of via een school of organisatie. Voor mij is het belangrijk dat wat ik aanbied ook echt bijdraagt. Daarom is het mogelijk om in overleg een aanbod op maat samen te stellen. Bel of mail mij voor een offerte of meer informatie.

Trainingen verbindend communiceren met kinderen en jongeren

Ontdek hoe je met meer vertrouwen, verbinding en harmonie kan leven met kinderen en jongeren. Hierbij maken we gebruik van geweldloze communicatie (ook wel verbindende communicatie genoemd) ontwikkeld door Marshall Rosenberg. Wat leeft er in jezelf? Wat leeft er in je kind? En hoe kan je dan keuzes maken die rekening houden met wat er belangrijk is voor jouw en voor je kind?
In deze trainingen werken we aan het inzicht, vaardigheden en bewustzijn van geweldloze communicatie. Aanvullend komen ook andere inzichten en vaardigheden aan bod. Aan de hand van eigen ervaringen oefenen we concrete vaardigheden zodat je deze kan uitproberen in je dagelijks leven.

Voor verbindend communiceren met kinderen en jongeren biedt Kind in Vertrouwen o.a. volgende trainingen aan:

  • Info/introductieavond: om kennis te maken met verbindend communiceren en om te zien of mensen interesse hebben in het volgen van trainingen
  • Basistraining
  • Empathisch luisteren naar kinderen en jongeren
  • Omgaan met boosheid, verdriet en angst van je kind
  • Wat als je kind 'nee' zegt?
  • Voorbij straffen en belonen, samenwerken vanuit verbinding
  • Speels verbinden met kinderen
  • Eigen boosheid, onmacht, schuld en schaamte, wat doe je ermee?
  • Bemiddelen bij conflicten tussen kinderen en jongeren
  • Verbindend communiceren met baby's en peuters

Het is tevens mogelijk om in overleg een aanbod op maat samen te stellen.
Agenda: Basistraining: vrijdag 14 en vrijdag 28 september 2018

Dit is mijn lichaam! Respectvol omgaan met het lichaam van kinderen.

Je lichaam is iets heel persoonlijks. Je wil zelf beslissen wat er met je lichaam gebeurt. Ook kinderen willen dit. In deze workshop ontdek je waarom die lichamelijke autonomie zo belangrijk is. In het kader van #metoo bekijken we hoe je respectvol kan omgaan met aanraking en persoonlijke grenzen van kinderen. Zo fungeer je als voorbeeld en draag je bij aan de weerbaarheid van kinderen om 'nee' te zeggen tegen ongewenste aanraking of uitlatingen. Hoe kan je kinderen de ruimte geven om zelf keuzes te maken omtrent hun lichaam? In deze workshop kunnen o.a. aanraking, naar wc gaan, eten, kleren en slapen aan bod komen.

De kracht van spel

Tijdens deze lezing neemt Stijn je mee in de wondere wereld van spelen. Spelen is wat kinderen van nature doen. Maar waarom spelen kinderen? Zomaar als tijdverdrijf? Nee, toch niet. Door te spelen leren kinderen ontzettend veel, worden ze sociaal vaardiger en verwerken ze ervaringen. Tot slot bekijken we hoe we spelen nog meer tot zijn recht kunnen laten komen?

Workshop relatiespelen met ouder en kind

Heb je zin om lekker samen te spelen met je kind en tevens de relatie met je kind te verstevigen? In deze actieve workshop probeer je al doende allerlei toffe relatiespelen uit samen met je kind. De uitleg en begeleiding van de spelen gebeurt met de nodige fantasie. En de ouders worden gecoacht om zo veel mogelijk afstemming, verbinding en plezier te creëren. Het plezier bij zowel ouder als kind is belangrijk, samen plezier maken brengt je dichter bij elkaar. Deze workshop is voor ouders, grootouders, plusouders of pleegouders samen met hun kind tussen 3 en 7 jaar. Een volledige reeks omvat 10 sessies van anderhalf uur.

Begeleidingen

Empathiesessies

Bij een empathiesessie krijg je de volle individuele aandacht om je hart te luchten. Je bepaalt zelf waarover je wil spreken tijdens de sessie. Empathie is een speciale manier van aandachtig luisteren zonder te oordelen. Door empathie krijg je verbinding met wat er in jezelf leeft. Je ontdekt de diepere lagen die onder je ervaring en gedachten zitten. Zo kan empathie in de eerste plaats opluchten en je meer innerlijke rust en ruimte geven. Mogelijks zorgt empathie voor nieuwe inzichten en concrete ideeën om uit te proberen. Binnen een empathiesessie kunnen ook oefeningen gedaan worden om innerlijke processen uit te werken of om je relatie met een ander uit te diepen.

Empathiesessies kunnen bijdragen aan je leven als je

  • stress, angst, verwarring, frustratie, boosheid, pijn, schuld, schaamte of depressieve gevoelens ervaart over eender welk onderwerp in je leven.
  • zit met een onopgelost conflict met een ander of in jezelf
  • moeilijkheden ervaart in de communicatie met anderen
  • voor een moeilijke beslissing staat
  • wil leven vanuit je eigen innerlijke kracht, i.p.v. je leven te ‘lijden’.

Empathische begeleiding is geschikt voor

  • ouders, leerkrachten, opvoeders en kindbegeleiders:
    • Frustreert het je hoe je kinderen zich gedragen?
    • Twijfel je of je wel een goede ouder/opvoeder bent?
    • Voel je je radeloos hoe je kan omgaan met een bepaalde situatie?
    • Reageer je tegen een kind op een manier waar je achteraf spijt van hebt?
    • Zit je met eigen pijnen die het opvoeden bemoeilijken?
    • Zijn er andere levensthema’s die het opvoeden bemoeilijken?
    • ...
  • kinderen en jongeren:
    • Voelt je kind zich niet goed in zijn vel?
    • Heeft je kind het lastig met een bepaalde situatie of staat er een moeilijke situatie aan te komen?
    • Zit je kind in conflict met zichzelf, een ander kind, een leerkracht of met iemand anders?
    • ...
  • iedereen die er nood aan heeft

Eén empathiesessie duurt maximum 2 uur.
De duur en het aantal sessies is afhankelijk van waar je behoefte aan hebt.
De sessies kunnen bij mij thuis, bij jouw thuis of via skype plaatsvinden.

Ik voel me warm en vervuld bij het geven van empathie. Op die manier kan ik bijdragen aan het leven van anderen en mag ik kennis maken en me verbinden met wat erin een ander leeft. Bovendien wil ik graag iedereen de kans gegeven om empathie te ervaren. Daarom is de eerste empathiesessie van één uur volledig gratis en vrijblijvend.

Het eerste uur is gratis en vrijblijvend, daarna 45 euro per uur. Plus eventuele verplaatsingskosten. Ik zou graag hebben dat iedereen kan gebruik maken van empathiesessies. Als de prijs een obstakel vormt, neem dan gerust contact op, zodat we kunnen zoeken naar een oplossing.

Orvita Kampen

Kampen waar kinderen echt zichzelf kunnen zijn

Op dit kamp mogen kinderen helemaal zichzelf zijn en ze krijgen volop de ruimte hun eigen dag in te vullen en om vrij te spelen. Tegelijk werken we aan een gemeenschap waar ieder kind zich thuis voelt en waar met ieders behoeften maximaal rekening wordt gehouden.

Kinderen voelen zich het best in hun vel als ze kunnen doen waar ze echt voor kiezen. Dan doen ze dit met enthousiasme en genieten ze ervan. Bovendien steken ze er dan het meest van op. Daarom bepalen kinderen zelf hoe ze hun dag invullen. ‘s Morgens komen de kinderen samen om te delen welke activiteiten gevraagd en aangeboden worden. Van hieruit ontstaan verschillende activiteiten die organisch verder groeien doorheen de dag. We kunnen gaan knutselen, voetballen, spelletje, bosspel of toneel spelen, kampen bouwen, een heuse fantasiewereld creëren, een verhaal schrijven, samen koken,… Wat er ook bij de kinderen leeft en waarvoor de mogelijkheden er zijn.

Om de zorg voor de groep en de aandacht voor ieder kind te waarborgen werken we met een kleine groep kinderen. Zo hebben de begeleiders de tijd om echt te luisteren naar de gevoelens, ideeën en verhalen van de kinderen en om hier volopmee rekening te houden.

De twee begeleiders zijn getraind in verbindende communicatie, een vorm van communicatie die naar gevoelens en behoeftes luistert en op basis daarvan naar oplossingen zoekt. We zoeken in een conflict dus niet naar wie gelijk had en wie gestraft moet worden. We gaan ervan uit dat iedereen handelt vanuit zijn behoeften en niet uit slechte wil.

Voor kinderen en jongeren van 5 tot 14 jaar. Een groep met gemengde leeftijden is een meerwaarde. Zo kunnen oudere kinderen zorgen voor jongere en jongere kinderen kunnen veel leren van oudere.

Meer info en inschrijven via orvita.be

Agenda

Orvita Kampen

Op dit kamp mogen kinderen helemaal zichzelf zijn en ze krijgen volop de ruimte hun eigen dag in te vullen en om vrij te spelen. Tegelijk werken we aan een gemeenschap waar ieder kind zich thuis voelt en waar met ieders behoeften maximaal rekening wordt gehouden.

Leeftijd: Voor kinderen en jongeren van 4 tot 14 jaar. Een groep met gemengde leeftijden is een meerwaarde. Zo kunnen oudere kinderen zorgen voor jongere en jongere kinderen kunnen veel leren van oudere.

Orvita kamp: 12 tot 16 augustus 2019

do 15 augustus is er geen kamp
Uren: dagelijks van 9u tot 17u
vooropvang vanaf 8u30
naopvang tot 18u
Locatie: Textielstraat 17, Gent. Een tof huis in Gent in de buurt van groen. Een lieve speelse hond en poes houden ons gezelschap.
Prijs: 140 EUR (4 dagen), middageten is inbegrepen.
Meer info en inschrijven

Orvita kamp: 28 tot 31 oktober 2019


Uren: dagelijks van 9u tot 17u
vooropvang vanaf 8u30
naopvang tot 18u
Locatie: Textielstraat 17, Gent. Een tof huis in Gent in de buurt van groen. Een lieve speelse hond en poes houden ons gezelschap.
Prijs: 140 EUR (4 dagen), middageten is inbegrepen.
Meer info en inschrijven

Stijn De Neve

Omgaan met kinderen

Ik werk al 15 jaar met veel enthousiasme met kinderen in diverse settings o.a. in de scouts, op het speelplein, opvang baby's en peuters, in de buitenschoolse kinderopvang en in democratisch onderwijs. Al snel begon ik mijzelf mijn eerste levensvraag te stellen: “Hoe kan ik met kinderen omgaan zodat kinderen volledig tot hun recht komen?”

Onderwijs

Gedurende de opleiding kleuteronderwijs ontstond mijn tweede levensvraag: “Hoe ziet onderwijs eruit waarbij kinderen zichzelf kunnen zijn en hun mogelijkheden volop tot ontplooiing komen?” Meer dan een jaar heb ik elke dag nagedacht over een antwoord op deze vraag. Vervolgens las ik op het internet over democratisch onderwijs. Tot mijn verbazing sloot mijn antwoord hier naadloos op aan. In 2010 heb ik de democratische school, Sudbury School Gent, mee opgericht en daar enkele jaren gewerkt. Daarnaast ga ik jaarlijks naar de EUDEC (European Democratic Education Community) conferentie en heb ik diverse democratische scholen in Europa bezocht of er gewerkt. Ondertussen blijft mijn antwoord op mijn tweede levensvraag verder groeien.

Geweldloze communicatie

Sinds 2009 verrijkt geweldloze communicatie mijn leven. Verbindende communicatie geeft me zicht op wat erin mezelf leeft en wat er in de ander leeft, om zo te komen tot oplossingen die verrijkend zijn voor iedereen. Dagelijks ervaar ik de waarde hiervan voor mezelf en in relatie met kinderen en volwassenen. Ik blijf mij hierin verdiepen door intense trainingen te volgen, mee te doen met oefengroepen, boeken te lezen en door het dagelijks te gebruiken.

Spelen

Verder intrigeert het thema “spelen” me. Naast dat ik zelf graag speel, heb ik me verdiept in wat spelen is en hoe spel bijdraagt aan leren, sociale relaties en emotionele verwerking. Vanuit deze interesse volg ik momenteel de opleiding spelcounseling om kinderen met sociaal-emotionele moeilijkheden te ondersteunen.

Ondersteunen van ouders, leerkrachten, opvoeders en kindbegeleiders

Als je met kinderen werkt, dan kom je dagelijks in contact met ouders. Kinderen groeien namelijk op in een gezin. Daarom zijn gezinnen en vooral de ouder-kindrelatie me enorm gaan boeien. Vanuit deze interesse volgde ik de opleiding gezinswetenschappen. Aansluitend begon het te kriebelen om ouders, leerkrachten, opvoeders en kindbegeleiders te ondersteunen om met kinderen om te gaan en mijn inzichten en ervaringen te delen. Hieruit is Kind in Vertrouwen gegroeid.

Contact

Stijn De Neve

0494 33 16 67
Mortsel